Orgány státní správy u nás pohodlně nakoupí na fakturu.