Orgány státní správy u nás pohodlně nakoupí na fakturu se splatností.